Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Kinetic s.r.o.

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující vytvořením závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Objednávat lze zboží, u kterého je uvedeno, že je k dispozici skladem v opačném případě nezaručujeme dodací termín.
Objednávky je možné zasílat prostřednictvím kontaktního formuláře,  přímo na emailovou adresu kinetic@kinetic.cz, případně telefonicky na číslo 582 365 770.
Elektronická objednávka je platná společně s uvedením fakturační a dodací adresy a v případě firmy uvedením IČO případně DIČ.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu.

Upozorňujeme na maloodběry, které jsou s 20% přirážkou !!

Cena za zboží a poštovné expedované mimo Českou republiku se přepočítává z českých korun dle aktuálního kursu ČNB.


3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat v pracovní době 8:00 až 15:00 telefonicky nebo e-mailem.


4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.


5) DOPRAVNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme přepravní službou PPL/Geis na dobírku. V tomto případě účtujeme v rámci České republiky expediční náklady 100,- Kč bez DPH na 1 kus zásilky přepravní službou Geis a 120,- Kč bez DPH na 1 kus zásilky přepravní službou PPL při objednávce nižší než 10 000,- Kč bez DPH. Mimo Českou republiku dle platného ceníku PPL/Geis. Cena přepravních nákladů  se může lišit i podle váhy objednaného zboží a v případě navýšení bude konzultována s kupujícím.


6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je od 2 do 3 pracovních dní, není-li uvedeno jinak. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Běžně dodáváme do 48 hodin (mimo měření metráže).


7) VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.


8) REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídíme v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.
Na veškeré zboží zakoupené od naší firmy KINETIC s.r.o. se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) přiložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.


9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete ZDE

POZOR!!!

Zboží zasílané k reklamaci, výměně atd. nezasílejte na dobírku, nebude převzato ! ! !

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu kinetic@kinetic.cz
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.